Õhulekete mõõtmine – Blower-Door e. rõhutest võimaldab määrata hoone õhupidavust, hinnata õhulekete suurust ja leida lekkekohad konstruktsioonis.

Mis on rõhutest e. Blower-Door test?

Rõhutest on meetod hoonete õhupidavuse mõõtmiseks, mille käigus mõõdetakse õhulekkeid läbi hoone välispiirete. Rõhutesti tulemiks on õhuvahetuse kordarv (korda/tunnis) mõõdetavas hoones või selle osas 50 Pa rõhuerinevuse juures (n50). Selle näitaja alusel saab teha järeldusi hoone välispiirete olukorra kohta. Test tehakse ja tulemusi hinnatakse vastavalt standardile EVS-EN ISO 9972:2015.

Milleks Blower-Door testi vaja on?

Õhupidavus on majade kütteenergia vajaduse peamiseks mõjufaktoriks ning on eriti oluline näitaja tänapäevaste, energiasäästlike hoonete jaoks. Rõhutestiga saab määrata, kui suur on õhuleke (infiltratsioon) läbi hoone piirete ja kus on lekete täpsed asukohad. Blower-Door test on üks võimalustest ehituse kvaliteeti mõistlike kulutustega kontrollida.

Miks tellida Blower-Door test Termoproff OÜ-lt?

Termoproff OÜ spetsialistid on kõrge kvalifikatsiooniga ja omavad pikaajalist kogemust hoonete tehnilise seisundi ja energiatarbe hindamisel. Meie kasutuses on Blower-Door testi tegemiseks tipptasemel tehnilised vahendid ja uusimad versioonid vastava ala tarkvarast, mis võimaldab teostada kliendile usaldusväärse analüüsi uuritava objekti kohta. Termoproff OÜ spetsialistid lähenevad uuritavale objektile kompleksselt, andes kliendile oma laialdaste kogemuste põhjal väärtuslikku nõu.

DoIT