Termopiltide tegemise põhieesmärk on tuvastada soojalekkeid ja kontrollida hoone välispiirete ning kõikvõimalike liitekohtade soojapidavust. Termokaamera (termoviisori) abil on võimalik tuvastada konstruktsioonisiseseid külmasildu, samuti küttetorustike ja-kaablite asukohti.

Mis on Termograafia?

Termograafiaks nimetatakse infrapunakaamerate ehk termoviisorite abil mitmesugustest objektidest termopiltide tegemist ning objekti pinnatemperatuuride mõõtmist. Lihtsamalt tähendab see hoone või eseme pinnatemperatuuride mõõtmist ning pildistamist termokaameraga, kus analüüsimise lihtsustamiseks on värvitud erineva temperatuuriga piirkonnad eri värvi.

Milleks termograafiat vaja on?

Termograafia abil on võimalik saada ülevaade hoone soojustehnilisest olukorrast:

  • avastada soojalekkeid ja niiskuskahjustusi
  • leida külmasildu ja õhulekete asukohti
  • teostada elektrikilpide ülevaatust
  • leida põrandküttetorude ja -kaablite asukohad

Lisades termoülevaatuse energiaauditile, saame lisaks auditeerimise käigus mõõdetud sisetemperatuuridele ja küttesüsteemi parameetritele ka visualiseeritud hinnangu välispiirete soojapidavusele. Termoülevaatus ei ole kohustuslik energiaauditi osa, kuid see on kasulik viis välispiirete soojapidavuse võrdlemiseks. See omakorda muudab energiaauditi tulemuse täpsemaks ja näitlikumaks.

Miks tellida termograafia ekspertiis Termoproff OÜ-lt?

Kuna omame pikaajalist tööde kogemust antud valdkonnas, ning töid teostab litsenseeritud energiaaudiitor, siis vastab termomõõdistuse kvaliteet ja info õigsus parimale võimalikule tulemusele, mida antud mõõdistuse käigus on võimalik saavutada.

Termoproff kasutab oma töös spetsiaalselt ehituslikeks rakendusteks väljatöötatud termokaamerat FLIR ThermaCAM™ B4. ThermaCAM™ B4 on oma klassi tippmudel. Kaamera on erakordselt tundlik ning võimaldab määrata temperatuuri kõikumisi 0,08°C täpsusega. Kvaliteetse tulemuse saab juba 10°C-se sise- ja välistemperatuuri erinevuse korral. Kaamera pilt on ekraanilahutusega 320X240 pikslit, mis võimaldab ehitiste soojapidavust ülevaatlikumalt illustreerid.

Termograafia ekspertiisi koostamisel juhindume standardist EVSEVS-EN 13187:2001 "Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method". Standardi eelvaatega saab tutvuda siit.

DoIT